LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi bảo vệ đồ án tổng hợp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: 13h30 chiều thứ 3 ngày 4/11/2014 2. Địa điểm: phòngContinue reading “LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement