KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54 ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( UPDATE)

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên khóa 54 và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 2. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 03 tháng 12 năm 2014.

2. Địa điểm: Phòng 509 nhà A1

3. Nội dung: Các bạn sinh viên phải trình bày toàn bộ nội dung đồ án tốt nghiệp trên các bản vễ sơ bộ gồm: Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, tổng mặt bằng, phối cảnh công trình. Các bản vẽ phải được in hoặc vẽ trên giấy khổ A1.

4. Thành phần và phương thức đánh giá: Toàn bộ các bạn sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp khóa 54 đợt 2 tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc phải có mặt đúng giờ. Đồ án sẽ được kiểm tra chéo và chấm điểm để làm thành 1 phần của điểm quá trinh

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP THẦY HƯỚNG DẪN THẦY KIỂM TRA
1 2153154 Lên Ngọc Anh 54KD1 Thầy

Nguyễn Đình Thi

Thầy

Trương Ngọc Lân

2 2176154 Nguyễn Đức Hiệp 54KD1
3 2035353 Đào Hoàng Sơn 53KD3
4 2018753 Hoàng Bá Trung 53KD4
5 2091353 Nguyễn Thị Thu 53KD4
6 2049753 Phan Việt Vương 53KD5
7 2000554 Nguyễn Thành Long 54KD2
8 2105853 Nguyễn Như Linh 53KD5 Thầy

Đỗ Trọng Chung

Thầy

Nguyễn Đình Thi

9 2099553 Lê Trọng Tấn 53KD5
10 2096653 Trần Trung Hiếu 53KD5
11 2063852 Nguyễn Mạnh Hùng 52KD1
12 2109853 Trịnh Thanh Hưng 54KD6
13 2033253 Đỗ Mai Quốc Anh 53KD7
14 2103554 Mẫn Hồng Dương 54KD3 Thầy Tôn Đại
15 2034754 Cấn Văn Tuyến 54KD6 Thầy Tôn Đại Thầy

Đỗ Trọng Chung

16 2075153 Vũ Văn Hiếu 53KD2
17 2044553 Trần Ngọc Tân 53KD7 Thầy Trương Ngọc Lân
18 2031453 Nguyễn Huy Hoàng 53KD8
19 2024453 Vũ Việt Công 53KD8
20 2039553 Ngô Trung Kiên 53KD8
21 2127353 Nguyễn Văn Tiến 53KD8
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: