LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ NHANH (THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1)- LỚP 57QH

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức thi môn Thiết kế đồ án nhanh 1 (tức môn thiết kế ý tưởng 1) cho lớp 57QH. kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: Cả ngày thứ 5 mùng 04 tháng 12 năm 2014. Bắt đầu từ 8h00 sáng đến 4h30 chiều.

2. Địa điểm: phòng 42H2.

3. Nội dung: Mội bạn sinh viên sẽ tìm ý và thể hiện tại chỗ 01 đồ án theo đề bài do giáo viên phụ trách trông thi ra vào 8h00 và nộp bài vào 4h30 cùng ngày. Khối lượng thể hiện trên 01 tờ giấy A1. Thể hiện màu, chất liệu tùy chọn.

4. Yêu cầu đối với các bạn sinh viên:

– Tất cả các bạn sinh viên lớp 57QH phải có mặt đúng 8h00 tại phòng thi.

– Mang theo bảng vẽ A1, giấy, bút, màu và các dụng cụ vẽ cá nhân.

– Thể hiện tại lớp, không được mang về nhà, tuyệt đối không được nhờ, thuê người khác làm hộ, nếu giáo viên phát hiện sẽ đánh trượt.

– Giáo viên trông thi sẽ ký bài để xác nhận, đồ án không có chữ ký của giáo viên trên bài sẽ không được chấm.

– Sinh viên được nghỉ trưa tự do để ăn trưa từ 11h30 đến 12h30.

Advertisement