LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ NHANH (THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1)- LỚP 57QH

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức thi môn Thiết kế đồ án nhanh 1 (tức môn thiết kế ý tưởng 1) cho lớp 57QH. kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: Cả ngày thứ 5 mùng 04 tháng 12 năm 2014. Bắt đầu từ 8h00 sáng đếnContinue reading “LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ NHANH (THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1)- LỚP 57QH”