DSSV KD55 THỰC TẬP CBKT- ĐỢT 1 THÁNG 12/2014

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHOÁ 55KD & QH NĂM HỌC 2014-2015

1. Thời gian: Trong 5 tuần (từ tuần 20 đến tuần 24) từ ngày 22/12/2014 đến 23/01/2015

 2. Nội dung yêu cầu:

Viết báo cáo thực tập có xác nhận của đơn vị nhận sinh viên thực tập, nội dung báo cáo gồm:

– Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của 1 công ty tư vấn kiến trúc.

– Cách lập một dự án đầu tư (quy hoạch hoặc kiến trúc, tuỳ theo bộ môn làm thực tập).

– Tìm 01 tài liệu dự án theo định hướng có thể chuyển thành nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp (gồm yêu cầu thiết kế, yêu cầu quy hoạch, thành phần chức năng, chỉ tiêu diện tích chi tiết, các bản đồ quy hoạch, bản đồ khu đất…).

– Tìm các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu liên quan đến thể loại công trình (hoặc quy hoạch) trong dự án sinh viên tìm được nêu trên.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2102955 Phạm Văn Chinh 55KD1 Thầy Tôn Đại 04 SV
2 2161755 Phạm Chí Công 55KD2
3 2083855 Đoàn Văn Chiến 55KD3 Số Đt: 0913 204 477
4 2146055 Nguyễn Sỹ Công 55KD4
5 2096755 Ngô Đình Diệm 55KD1 Thầy Nguyễn Đình Thi 07 SV
6 2154655 Trương Tuấn Cường 55KD2
7 2171955 Trần Anh Chính 55KD3
8 2170455 Trần Việt Anh 55KD5
9 2009955 Đào Từ Bắc 55KD6 Số Đt: 0917 169 929
10 2095255 Trần Văn Minh 55KD5
11 2018855 Trần Văn Nam 55KD5
12 2005355 Nguyễn Ngọc Minh Đức 55KD1 Thầy Trương Ngọc Lân 07 SV
13 2049255 Nguyễn Bá Đức 55KD3
14 2000255 Lê Đức Duy 55KD4
15 2154855 Nguyễn Hoà Bình Hà 55KD6
16 2128755 Nguyễn Thị Ngọc Lan 55KD2 Số Đt: 0912 101 142
17 2068555 Dương Khánh Linh 55KD2
18 2028455 Nguyễn Thuỳ Linh 55KD3
19 2009055 Phạm Hữu Hải Hà 55KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh 06 SV
20 2035355 Lại Văn Minh 55KD1
21 2120655 Nguyễn Mạnh Đạt 55KD4 Số Đt: 0912 474 529
22 2155555 Hoàng Nam Hưng 55KD4
23 2121155 Nguyễn Văn Công 55KD6
24 2170155 Tạ Quang Minh 55KD1
25 2150755 Lê Văn Quân 55KD2 Thầy Nguyễn Bá Minh 06 SV
26 2018655 Nguyễn Khánh Ninh 55KD1
27 2025055 Đỗ Hữu Thức 55KD2
28 2096455 Nguyễn Hải Quang 55KD3
29 2059453 Phạm Xuân Linh 53KD2 Số Đt: 0995 893 105
30 2141055 Lương Quang Hùng 55KD6
31 2000755 Lương Hữu Quân 55KD1 Thầy Đỗ Trọng Hưng 07 SV
32 2082155 Bùi Lâm Tài 55KD3
33 2041255 Lê Thu Hường 55KD5
34 2061655 Phùng Thị Hương 55KD6
35 2125755 Trần Văn Hải 55KD6
36 2020753 Trần Ngọc Tân 53KD6 Số Đt: 0913 224 693
37 2056352 Nguyễn Quốc Đông 52KD3
38 2138355 Trần Lê Sơn 55KD1 Thầy Đỗ Trọng Chung 08 SV
39 2021355 Nguyễn Phương Thảo 55KD1
40 2058155 Nguyễn Thanh Tùng 55KD2
41 2115255 Trần Văn Thái 55KD4
42 2080655 Nguyễn Xuân Thắng 55KD4
43 2125155 Đỗ Văn Luật 55KD5 Số Đt: 0916 636 999
44 2077855 Nguyễn Thị Miền 55KD6
45 2071455 Tạ Thị Hằng Nga 55KD6
46 2036055 Nguyễn Anh Tuấn 55KD1 Thầy Nguyễn Toàn Thắng 08 SV
47 2165655 Bùi Trang 55KD3
48 2040555 Lê Huy Tùng 55KD4
49 2027655 Nguyễn Thế Quân 55KD5
50 2147255 Kha Ngọc Sơn 55KD5
51 2018755 Phạm Văn Nam 55KD6 Số Đt: 0903 229 908
52 201453 Nguyễn Đức Anh 53KD7
53 2007653 Nguyễn Hữu Huân 53KD5
54 2121255 Trần Đình Tuấn 55KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí 08 SV
55 2011655 Trần Đức Thanh Tùng 55KD2
56 2142755 Nguyễn Quốc Tuấn 55KD3
57 2075055 Ngô Sơn Tùng 55KD4
58 2130155 Phạm Hồng Vân 55KD5
59 2151555 Nguyễn Nhật Quang 55KD6 Số Đt: 0903 451 088
60 2101855 Hoàng Văn Vang 55KD5
61 2159355 Đào Văn Dưỡng 55KD5
62 2149755 Phạm Thị Thuỳ Dương 55KD5 Thầy Nguyễn Sỹ Quế 04 SV
63 2142855 Hồ Văn Đường 55KD5
64 2140955 Trần Ngọc Hiếu 55KD5 Số Đt: 0912 126 151
65 2148055 Lê Thị Thân 55KD5

TỔNG SỐ: 65 SV

Advertisement