BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ KIẾN TRÚC- PHẦN KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Trong chương trình học môn Lịch sử kiến trúc, phần Lịch sử kiến trúc Việt Nam chiếm một vị trí rất quan trọng. Nội dung phần này sẽ giúp các bạn sinh viên nắm bắt được sự phát triển của nền kiến trúc Việt Nam cùng với lịch sử của dân tộc. Đồng thời, qua những ví dụ, phân tích về các công trình, giai đoạn phát triển của Kiến trúc Việt Nam, các bạn sinh viên cũng sẽ hiểu thêm được những kinh nghiệm, bài học được đúc kết qua thời gian về phương pháp sáng tác, sự thích ứng với điều kiện văn hóa, tự nhiên, kỹ thuật đặc trưng của dân tộc Việt Nam trong việc tạo lập không gian sống cho cá nhân , gia đình và cộng đồng. Hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm đó sẽ được các bạn sinh viên tiếp thu hiệu quả để giúp ích cho sự nghiệp hành nghề sau này.

Continue reading “BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ KIẾN TRÚC- PHẦN KIẾN TRÚC VIỆT NAM”

Advertisement