Đồ án dân dụng 1 khóa 59KD năm 2015

Đề bài: Thiết kế bến xe điện du lịch Hà nội. 1. Thông tin chung. Diện tích khu đất: 389,8 m2. Mật độ xây dựng cho phép 25-30 % diện tích khu đất. Khoảng lùi: 3 m từ hai cạnh ngắn khu đất 2. Các chức năng công trình: Khu vực nhà chờ có mái cheContinue reading “Đồ án dân dụng 1 khóa 59KD năm 2015”

Advertisement