Triển khai Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016

Trường Đại học Xây dựng vừa có văn bản số 238 ngày 20 tháng 8 năm 2015 gửi các Khoa, Bộ môn về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015-2016. Tiến độ tóm tắt như sau: Từ ngày 24.08.2015 đến 25.09.2015, thông báo cho sinh viên về đăng ký NCKH tại khoa, bộ môn. TừContinue reading “Triển khai Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016”

Advertisement