Danh sách sinh viên KD56 làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2015

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo:  LỊCH PHÂN CÔNG CHIA NHÓM & GIAO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO SV Thời gian: 14h00 thứ 7 ngày 15/08/2015 Địa điểm: P206 – nhà H1- Trường Đại học Xây dựng Các bạn sinh viên trong danh sách dưới đây chú ý có mặt đầy đủ và đúng giờ tại Phòng học để nhậnContinue reading “Danh sách sinh viên KD56 làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2015”

Advertisement