Đồ án tổng hợp khóa 56KD

Nhiệm vụ: Trường đại học Y tế công cộng (Cơ sở 1) Địa điểm xây dựng: 138 Giảng võ, quận Ba đình, Hà nội. Tổng diện tích xây dựng: khoảng 20.000-25.000 m2 sàn Thời gian thực hiện: Làm việc với giáo viên hướng dẫn từ tuần 1 đến tuần 10. Thể hiện tuần 11-12, nộpContinue reading “Đồ án tổng hợp khóa 56KD”

Advertisement