Danh sách phân đồ án tổng hợp sinh viên các lớp 56KDE/F

GV HỌ VÀ TÊN Liên lạc Lớp Tên SV đăng ký 1 TS Nguyễn Cao Lãnh 56KDF Hà Xuân Đông 0913541639 56KDF Hoàng Văn Nhân caolanhdhxd@yahoo.com 56KDF Nguyễn Sơn Tùng 2 ThS Tạ Quỳnh Hoa 0983280775 hoatq@nuce.edu.vn 56KDF Tạ Thúy Hồng 3 TS Phạm Đình Tuyển 56KDE Nguyễn Doãn Việt Hải 0903413495 56KDE Nguyễn ThịContinue reading “Danh sách phân đồ án tổng hợp sinh viên các lớp 56KDE/F”

Advertisement

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD55 ĐỢT THÁNG 4/2015

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ làm tổt nghiệp đợt 4 tại bộ môn. 1.Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 09 tháng 09 năm 2015. 2. Địa đểm theo TBContinue reading “THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD55 ĐỢT THÁNG 4/2015”