Danh sách phân đồ án tổng hợp sinh viên các lớp 56KDE/F

GV HỌ VÀ TÊN Liên lạc Lớp Tên SV đăng ký
1 TS Nguyễn Cao Lãnh 56KDF Hà Xuân Đông
0913541639 56KDF Hoàng Văn Nhân
caolanhdhxd@yahoo.com 56KDF Nguyễn Sơn Tùng
2 ThS Tạ Quỳnh Hoa 0983280775
hoatq@nuce.edu.vn
56KDF Tạ Thúy Hồng
3 TS Phạm Đình Tuyển 56KDE Nguyễn Doãn Việt Hải
0903413495 56KDE Nguyễn Thị Sim
4 ThS Nguyễn Lan Phương 56KDE Phạm Thị Kiều Trang
0913530567 56KDF Nguyễn Lưu Phong
phuongnl@hotmail.com 56KDF Phạm Đức Trường
5 ThS Nguyễn Ngọc Anh 0903433342 56KDE Phạm Công Dinh
archnguyenngocanh@gmail.com 56KDE Lê Đăng Vũ
6 PGS.TS Nguyễn Nam 56KDF Trịnh Xuân Uyên
0982750980 56KDF Vũ Đức Dũng
nguyenncn@gmail.com 56KDE Hoàng Phan Nhật Dương
7 ThS Doãn Thế Trung 56KDE Nguyễn Văn Huỳnh
56KDE An Thị Thanh Nhàn
0904164021 56KDE Nguyễn Hương Giang
doantrung2007@gmail.com 56KDF Vũ Văn Long
56KDF Nguyễn Việt Anh
8 ThS Nguyễn Đức Vinh 56KDF Đinh Tuấn Hải
0983536065 56KDE Nguyễn Quốc Vương Anh
vinhcttv@yahoo.com 56KDE Nguyễn Bá Kiên
56KDF Nguyễn Mạnh Hùng
9 TS Nguyễn Quang Minh 56KDF Bùi Trung Kiên
01223229483 56KDE Đặng Nam Hưng
ktsquangminh@yahoo.com 56KDF Lý Việt Trung
10 TS Nguyễn Việt Huy 56KDF Trần Xuân Vũ
0962738804 56KDF Nguyễn Minh Vũ
huy97k5@gmail.com 56KDF Đặng Đình Tuệ
11 TS Trần Minh Tùng 56KDE Ngô Minh Hoàng
0933264426 56KDF Vũ Thị Phương Thảo
archtmtung@yahoo.com 56KDF Nguyễn Quỳnh Anh
12 ThS Hoàng Thúc Hào 56KDE Đinh Thị Phương Thảo
0913553205 56KDE Nguyễn Quốc Anh
hoangthuchao@gmail.com 56KDF Phạm Thanh Tuấn
56KDF Trần Văn Thuấn
13 ThS Ngô Hà Thanh 0904198074 56KDE Nguyễn Trung Kiên
ngohathanh@gmail.com 56KDE Phạm Ngọc Linh
15 PGS.TS Doãn Minh Khôi 56KDF Nguyễn Nhật Minh
0913502839 56KDE Nguyễn Khắc Nhật
Khoidoanminh@gmail.com 56KDE Thái Bá Quốc
16 PGS.TS Nguyễn Đình Thi   56KDE Dương Cao Tùng
0917169929 56KDE Kiều Đức Dũng
  56KDF Nguyễn Minh Tuấn
nguyendinhthidhxd@gmail.com  56KDF Nguyễn Huy Hoàng
  56KDF Đỗ Anh Dương
17 ThS Nguyễn Mạnh Trí   56KDF Chu Tuấn Minh
0903451088 56KDF Phạm Tuyên
manhtri@gmail.com  56KDE Phạm Thị Thu Trang
18 KTS Đỗ Trọng Hưng 0913224693 56KDF Nguyễn Anh Đức
  56KDF Hoàng Ngọc Anh
19 ThS Trương Ngọc Lân   56KDF Trần Quốc Minh
0912101142 56KDE Dương Đức Nhân
truongngoclan@yahoo.com  56KDE Nguyễn Việt Hoàng
  56KDF Nguyễn Xuân Hiếu
20 TS Nguyễn Văn Đỉnh 0912474529 56KDE Nguyễn Thị Huyền
  56KDE Vũ Bá Thành
21 KTS.Nguyễn Toàn Thắng 0903229908 56KDE Chu Văn Hùng
56KDF Phí Đình Kiên
56KDF Nguyễn Đức Hoàng
22 ThS Lê Lan Hương 0986699698 56KDF Lê Mạnh Tuân
56KDE Đinh Đại Cương
Advertisement

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD55 ĐỢT THÁNG 4/2015

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ làm tổt nghiệp đợt 4 tại bộ môn.

1.Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 09 tháng 09 năm 2015.

2. Địa đểm theo TB cũ:  P208 – H1

     Địa đểm bảo vệ sơ khảo:  P307 – nhà thí nghiệm

CHÚ Ý: Các bạn sinh viên lưu ý cần đến đầy đủ đúng giờ và đúng phòng. Sinh viên không có mặt đúng lịch sẽ không được chấm bài. Nếu không có điểm sơ khảo sẽ không được bảo vệ chính thức.