Thay đổi quy định về thể hiện đồ án 1 khóa 59KD.

Arch2o-Point.One-Station-EIGHT-and-LAVA-8-e1391070729674
One station – điểm sạc pin năng lượng mặt trời. Thiết kế của LAVA.

Căn cứ vào nội dung đồ án và đặc điểm khu đất, để sinh viên trình bày được trọn vẹn và rõ ràng ý tưởng kiến trúc và các yếu tố kĩ thuật cần thiết, Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc quyết định điều chỉnh nội dung thể hiện của đồ án 1 năm 2015 như sau:

  • Phân tích khu đất và ý tưởng.
  • Tổng mặt bằng tỉ lệ 1/200.
  • Mặt bằng tổng thể tỉ lệ 1/50 (đầy đủ trang nội thất và thiết bị vệ sinh, vết cắt, làn xe chạy, kích thước, cốt cao độ, cảnh quan…)

Continue reading “Thay đổi quy định về thể hiện đồ án 1 khóa 59KD.”

Advertisement

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016 tại Bộ môn.

A. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016

  1. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp :

– Tổng cộng 15 tuần (từ tuần 8 đến tuần 22 tương đương từ ngày 20/9/2015 đến ngày 20/01/2016).

– Tuần 7 (từ ngày 21/9/2015 đến 26/9/2015) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp + Giao đồ án TN

– Tuần 8 đến hết tuần 9 (từ ngày 28/9/2015 đến ngày 10/10/2015): sinh viên làm việc với GVHD theo danh sách phân công  gửi về các bộ môn

– Tuần 10: (từ ngày 12/10/2015 đến 17/10/2015): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM

Continue reading “Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016 tại Bộ môn.”