Thay đổi quy định về thể hiện đồ án 1 khóa 59KD.

Căn cứ vào nội dung đồ án và đặc điểm khu đất, để sinh viên trình bày được trọn vẹn và rõ ràng ý tưởng kiến trúc và các yếu tố kĩ thuật cần thiết, Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc quyết định điều chỉnh nội dung thể hiện của đồ án 1 năm 2015Continue reading “Thay đổi quy định về thể hiện đồ án 1 khóa 59KD.”

Advertisement

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016 tại Bộ môn.

A. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016 Thời gian làm đồ án tốt nghiệp : – Tổng cộng 15 tuần (từ tuần 8 đến tuần 22 tương đương từ ngày 20/9/2015 đến ngày 20/01/2016). – Tuần 7 (từ ngày 21/9/2015 đến 26/9/2015) : Công bố danh sách sinh viên đủContinue reading “Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016 tại Bộ môn.”