KTS Tadao Ando

This slideshow requires JavaScript.

Chúc mừng sinh nhật KTS Nhật bản Tadao Ando (13 tháng 09 năm 1941). Ông là một hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử kiến trúc thế giới, một người tự học mà thành tài. Trong suốt đời mình, ông chưa hề theo học một cách chính quy tại bất kì một tại trường đại học kiến trúc nào.

Continue reading “KTS Tadao Ando”

Advertisement