QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC NHÀ Ở NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Đặt vấn đề. Nhà ở nông thôn (NONT) hay còn gọi nhà ở dân gian có nhiều giá trị kiến trúc và mang bản sắc văn hóa kiến trúc truyền thống rất đáng được lưu giữ, bảo tồn và phát triển. Giá trị bậc nhất mà kiến trúc NONT mang lại phải kể đến sựContinue reading “QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC NHÀ Ở NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ”

Advertisement

DỰ BÁO CÁC LOẠI HÌNH NHÀ Ở NÔNG THÔN DƯỚI GÓC NHÌN PHÁT TRIỂN CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Trải qua một thời gian dài gần 2000 năm của giai đoạn phong kiến, nhà ở nông thôn (NONT) nước ta nhìn chung không biến đổi nhiều do mang nặng đặc điểm của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Tổng thể khuôn viên cảnh quan cũng như không gian của ngôi NONT vẫn giữContinue reading “DỰ BÁO CÁC LOẠI HÌNH NHÀ Ở NÔNG THÔN DƯỚI GÓC NHÌN PHÁT TRIỂN CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP”

THÔNG BÁO LỊCH CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch chấm sơ khảo đồ án Tốt nghiệp như sau: Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Địa điểm: Phòng 109, 110 nhà H1.   DANH SÁCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 HỘI ĐỒNG 1Continue reading “THÔNG BÁO LỊCH CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP”

LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 2 KHÓA 59KD-QH

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức chấm đồ án dân dụng Nhà trẻ/mẫu giáo cho sinh viên các lớp 59KD-QH vào sáng thứ 7 ngày 9 tháng 1 năm 2016. Các bài sẽ chấm và giảng viên nhận xét tại chỗ. Thời gian chấm bài từ 8h sáng tại khu vực sảnhContinue reading “LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 2 KHÓA 59KD-QH”