THỜI KHÓA BIỂU KỲ III NĂM HỌC 2015-2016.

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1   LOP17 – HỌC KỲ 3- TỪ 02/05/2016 ĐẾN 17/6/2016     TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ   1 2102859 Lê Quang Anh 59QH2 Nguyễn Hồng Hương 0982000227 05 SV   2 2040859 Nguyễn Tuấn Anh 59KD1   3 2067859Continue reading “THỜI KHÓA BIỂU KỲ III NĂM HỌC 2015-2016.”

Advertisement

Kiểm tra tiến độ đợt 2 ĐATN cho lớp 56KD1->6, và 56KDE,F

Thời gian : 8h30, thứ Tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016 Địa điểm : Phòng 509, nhà A1           Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2 – Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng,  mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồContinue reading “Kiểm tra tiến độ đợt 2 ĐATN cho lớp 56KD1->6, và 56KDE,F”

LỊCH HỌC MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 59KD

Ngày học:  Từ 8h00 đến 16h30, Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2016. TT MÃ MH MÔN HỌC LỚP PHÒNG CBHD GHI CHÚ 1 351618 THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 59KD1 P32.H2 Nguyễn Trường Giang   2 59KD2 P33.H2 Vũ Thị Ngọc Anh 3 59KD3 P34.H2 Trương Ngọc Lân   4 59KD4 P41.H2 LươngContinue reading “LỊCH HỌC MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 59KD”