THỜI KHÓA BIỂU KỲ III NĂM HỌC 2015-2016.

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1  
LOP17 – HỌC KỲ 3- TỪ 02/05/2016 ĐẾN 17/6/2016  
 
TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ  
1 2102859 Lê Quang Anh 59QH2 Nguyễn Hồng Hương
0982000227
05 SV  
2 2040859 Nguyễn Tuấn Anh 59KD1  
3 2067859 Trần Duy Cương 59KD1  
4 2130457 Phạm Trung Dũng 57QH  
5 2176058 Từ Anh Dũng 58KD5  
6 2097358 Lưu Đức Duy 58KD7 Lương Thị Hiền
01682405968
06 SV  
7 2036458 Trần Quang Đại 58KD3  
8 2067958 Nguyễn Văn Định 58KD4  
9 2031358 Nguyễn Thị Minh Hằng 58KD3  
10 2057658 Ninh Đức Khánh 58QH2  
11 2128759 Lê Xuân Long 59KD4 Ngô Việt Anh
01683000660
05 SV  
12 2166358 Phạm Tuấn Phương 58KD4  
13 2125859 Lê Thế Sự 59QH1  
14 2119758 Nguyễn Văn Tâm 58KD1  
15 2078958 Vũ Quang Tiến 58KD6  
16 2020958 Nguyễn Thế Tú 58QH2 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
02 SV  
17 2134556 Trần Văn Tuấn 56KD3  
 
TỔNG SỐ: 17 SV  
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2
LOP17 – HỌC KỲ 3 – TỪ 02/5/2016  ĐẾN 17/6/2016
TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2040857 Lê Hồng Anh 57KD6 Đỗ Trọng Chung
0916636999
05 Sv
2 2102859 Lê Quang Anh 59QH2
3 2246357 Lương Thị Bay 57QH
4 2107255 Mai Tiến Chuẩn 55QH1
5 2111256 Ngô Xuân Cường 56KD3
6 2130457 Phạm Trung Dũng 57QH Nguyễn Mạnh Trí
093451088
05 Sv
7 2068657 Trần Văn Dự 57QH
8 2210057 Mai Văn Đệ 57KD3
9 2096057 Đào Văn Đức 57KD6
10 2011254 Nguyễn Minh Đức 54KD1
11 2046759 Ngô Vũ Hải Hưng 59KD5 Nguyễn Trường Giang
0988858095
05 SV
12 2186854 Nghiêm Hoàng Duy Khánh 54KD1
13 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1
14 2066759 Hoàng Hải Minh 59KD5
15 2125859 Lê Thế Sự 59QH1
16 2127557 Phùng Công Thắng 57QH Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
04 SV
17 2030358 Trần Tín 58KD8
18 2020958 Nguyễn Thế Tú 58QH2
19 2134556 Trần Văn Tuấn 56KD3
TỔNG SỐ: 19 SV
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP  
LOP18 – HỌC KỲ 3 – TỪ 02/05/2016 ĐẾN 17/6/2016  
 
TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ  
1 2141954 Nguyễn Thế Anh 54KD3 Nguyễn Mạnh Trí
0903451088
03SV  
2 2128556 Mai Ngọc ánh 56KD6  
3 2025454 Trịnh Hữu Công 54KD6  
4 2163354 Hoàng Nguyễn Danh 54KD1 Đỗ Trọng Chung
0916636999
03SV  
5 2154856 Phạm Thái Hà 56KD3  
6 2028355 Vũ Danh Hiếu 55KD6  
7 2206556 Bùi Thế Hùng 56KD5 Lương Thị Hiền
01682405968
02SV  
8 2004656 Nguyễn Tiến Lâm 56KD3  
9 2039655 Trần Đình Lộc 55KD6 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
02SV  
10 2120355 Trần Đình Quý 55KD2  
11 2130856 Vũ Thị The 56KD4 Nguyễn Hồng Hương
0982000227
02SV  
12 2021256 Vũ Minh Tuấn 56KD1  
 
TỔNG SỐ: 12 SV  

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: