THÔNG BÁO KIỂM TRA GIỮA KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – LỚP 60KDE,F

Thời gian: 13h15, thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2016. (Sinh viên có mặt lúc 13h00 để chuẩn bị) Địa điểm: Phòng 10.2, 10.3 TN Nội dung kiểm tra: Sinh viên thể hiện bằng bút kim và mực nho trên 01 tờ A1 Phân tích ý tưởng kiến trúc Tổng mặt bằng tỷ lệContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA GIỮA KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – LỚP 60KDE,F”