Thời gian, không gian và tồn tại: Peter Eisenman nói về sức mạnh của vẽ tay, đọc và tư duy phản biện.

“Trận tuyến của ngày hôm nay, đối với tôi, chính nằm bên trong hệ thống giáo dục kiến trúc”. Peter Eisenman thừa nhận, ông trao đổi về những nền tảng thực sự mà trên đó các lí thuyết kiến trúc đương đại đặt nền móng. Kiến trúc sư và nhà tư tưởng kiến trúc nổi tiếng người Mỹ ngồi trao đổi với đại diện hang truyền thông kiến trúc PLANE-SITE để quay lại cuộc phỏng vấn đầy khiêu khách cho triển lãm “Thời gian không gian tồn tại” tại La Biennale di Venezia 2016, xót thương cho “sư mất mát của uy quyền” bên trong hệ thống giáo dục hiện hành.

Continue reading “Thời gian, không gian và tồn tại: Peter Eisenman nói về sức mạnh của vẽ tay, đọc và tư duy phản biện.”

Advertisement