CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1.

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch chấm tiến độ lần 2 – Đồ án Tốt nghiệp đợt 1, năm học 2016 – 2017.

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 07/12/2016

Địa điểm: Phòng 509.A1. Riêng nhóm thầy Trí chấm tại P2.C4.

Sinh viên lưu ý mang phiếu kiểm tra tiến độ đến để thầy cho điểm.

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD GV CHẤM TD LẦN 2 ĐIM
1 2114956 Quách Hải Linh 56KD6 Nguyễn Đình Thi Đỗ Trọng Chung
Chấm tại phòng 509.A1
 
2 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6  
3 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4  
4 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2  
5 2201256 Đặng Đức Long 56KD2  
6 2114356 Trần Văn Nghĩa 56KD2 Đỗ Trọng Chung Nguyễn Mạnh Trí
Chấm tại P2.C4
 
7 20668555 Dương Khánh Linh 55KD2  
8 2185356 Đậu Trần Phú 56KD2 Trương Ngọc Lân  
9 2146954 Phạm Thế Hiệp 54KD2  
10 2060255 Lương Văn Dũng 55KD4 Nguyễn Mạnh Trí Nguyễn Đình Thi
Chấm tại phòng 509.A1
 
11 2221054 Nguyễn Kim Doanh 54KD1  
12 2176354 Lê Minh Tân 54KD2  

 

Advertisement