CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1.

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch chấm tiến độ lần 2 – Đồ án Tốt nghiệp đợt 1, năm học 2016 – 2017. Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 07/12/2016 Địa điểm: Phòng 509.A1. Riêng nhóm thầy Trí chấm tại P2.C4. Sinh viên lưu ý mang phiếu kiểm traContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1.”