Toàn cảnh Newyork: mô hình lớn nhất thế giới

Để hưởng ứng Hội chợ triển lãm toàn cầu ở New York năm 1964 và thể hiện quá trình phát triển hạ tầng của thành phố, Robert Moses, quy hoạch gia trưởng của New York quyết định thực hiện 1 mô hình toàn cảnh của thành phố. Công việc này được giao cho hãng làmContinue reading “Toàn cảnh Newyork: mô hình lớn nhất thế giới”