CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC DÀNH CHO K59.

Theo lịch phân công giảng dạy của Trường ĐHXD, khoa KT & QH, năm học 2016-2017 Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ đảm nhiệm việc dẫn sinh viên khoa 59 đi thực tập công nhân và tham quan kiến trúc. Thời gian thực tập: Từ Chủ Nhật, ngày 05/02/2017 đến thứContinue reading “CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC DÀNH CHO K59.”