LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 60KD

+ Chấm đồ án 2 KD1->6, QH, KDNT – 07/01/2017 STT Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Ghi chú 1 Đỗ Trọng Chung Lương Thị Hiền 60KD1 Lương Thị Hiền Thu bài 2 Nguyễn Mạnh Trí Nguyễn Trường Giang 60KD2 Nguyễn Mạnh Trí Chấm sáng 3 Nguyễn Sỹ Quế Nguyễn Văn Đỉnh 60KD3 Nguyễn VănContinue reading “LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 60KD”