CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1.

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch chấm tiến độ lần 2 – Đồ án Tốt nghiệp đợt 1, năm học 2016 – 2017.

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 07/12/2016

Địa điểm: Phòng 509.A1. Riêng nhóm thầy Trí chấm tại P2.C4.

Sinh viên lưu ý mang phiếu kiểm tra tiến độ đến để thầy cho điểm.

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD GV CHẤM TD LẦN 2 ĐIM
1 2114956 Quách Hải Linh 56KD6 Nguyễn Đình Thi Đỗ Trọng Chung
Chấm tại phòng 509.A1
 
2 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6  
3 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4  
4 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2  
5 2201256 Đặng Đức Long 56KD2  
6 2114356 Trần Văn Nghĩa 56KD2 Đỗ Trọng Chung Nguyễn Mạnh Trí
Chấm tại P2.C4
 
7 20668555 Dương Khánh Linh 55KD2  
8 2185356 Đậu Trần Phú 56KD2 Trương Ngọc Lân  
9 2146954 Phạm Thế Hiệp 54KD2  
10 2060255 Lương Văn Dũng 55KD4 Nguyễn Mạnh Trí Nguyễn Đình Thi
Chấm tại phòng 509.A1
 
11 2221054 Nguyễn Kim Doanh 54KD1  
12 2176354 Lê Minh Tân 54KD2  

 

Advertisement

CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 LỚP 60KDE/F

14203099_903847246386048_8787416841829260189_n.jpg

Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2016, Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc tổ chức chấm giữa kì đồ án dân dụng 2 lớp 60 KDE và 60 KDF tại tầng 10 nhà Thí nghiệm. Đề nghị các lớp chuẩn bị bản, băng dính, thước chỉ để báo cáo trước hội đồng.

Yêu cầu các bạn sinh viên có mặt đầy đủ, sinh viên không tham dự sẽ bị dừng đồ án.

Yêu cầu khối lượng tối thiểu:

  • Tổng mặt bằng
  • Các mặt bằng
  • Phối cảnh.

Tiêu chí chấm điểm:

  • Ý tưởng (3đ),
  • Đủ khối lượng tối thiểu (3đ),
  • Diễn họa đúng kỹ thuật cơ sở kiến trúc (2đ),
  • Bố cục đẹp và sáng tạo (1đ),
  • Mô hình (1đ)

Chúc các bạn bảo vệ tốt.

Continue reading “CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 LỚP 60KDE/F”

Toàn cảnh Newyork: mô hình lớn nhất thế giới

This slideshow requires JavaScript.

Để hưởng ứng Hội chợ triển lãm toàn cầu ở New York năm 1964 và thể hiện quá trình phát triển hạ tầng của thành phố, Robert Moses, quy hoạch gia trưởng của New York quyết định thực hiện 1 mô hình toàn cảnh của thành phố. Công việc này được giao cho hãng làm mô hình nổi tiếng Lester và Cộng sự thực hiện. Kết quả là một sản phẩm kinh khủng về độ lớn cũng như mức độ chi tiết của mô hình.

Continue reading “Toàn cảnh Newyork: mô hình lớn nhất thế giới”