Quy cách thể hiện hồ sơ vẽ ghi khóa 60KD

Các bạn sinh viên khóa 60KD-QH nộp bài vẽ ghi trước 11h ngày thứ hai, 3 tháng 4 năm 2017 tại văn phòng Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, phòng 509 nhà A1. Không chấp nhận nộp muộn vì bất kì lí do gì.

Quy cách thể hiện hồ sơ vẽ ghi khóa 60KD-QH download tại đây.

Lưu ý:

  • KHÔNG THỐNG NHẤT VỚI BẢN VẼ HIỆN TRƯỜNG: Trừ ½ số điểm.
  • SAO CHÉP 1 BẢN VẼ CÓ SẴN: Học lại cả nhóm.
  • VẼ TRÊN BẤT KÌ 1 BẢN COPY/IN MỜ NÀO: Học lại cả nhóm.
  • THUÊ VẼ: Học lại cả nhóm + ra hội đồng kỉ luật.

Chúc các bạn làm bài tốt.

Advertisement