ĐIỂM KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

ĐIỂM KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 TT MSSV Họ và tên SV Đtđ1 1 2080857 Nguyễn Trung Hiếu 9.0 2 2102057 Đỗ Công Tuấn 6.0 3 2011157 Bùi Ngọc Cường 8.0 4 2192557 Vũ Thị Thảo 8.0 5 2226257 Phạm Thị Hòa 9.0 6 2120157 Nguyễn HưngContinue reading “ĐIỂM KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017”