LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 – 60KD

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho 60KD. Thời gian: từ 8h00 đến 16h30, Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2017 Yêu cầu của môn học: SV thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanh trong vòng 1 ngày. Thể hiệnContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 – 60KD”