KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2016-2017.

Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 của Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc. TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2212957 Lê Xuân Quốc 57KD4 Thầy Đỗ Trọng Chung 0916636999 04 sv 2 2047054 Trần Hải Sơn 54KD3 4 2082254Continue reading “KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2016-2017.”