Lịch chấm giữa kì đồ án 1 khóa 61KD

Từ ngày 11 – 15 tháng 9 năm 2017 (tuần 6), bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức chấm giữa kì đồ án 1 cho các bạn sinh viên khóa 61KD-QH-NT. Thời gian chấm trùng với thời gian học đồ án tại lớp. Tất cả các giảng viên tham giaContinue reading “Lịch chấm giữa kì đồ án 1 khóa 61KD”