ĐIỂM BLOCK 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, bộ môn cập nhật điểm của các lớp lên website trước khi gửi PĐT. Sinh viên đối chiếu nếu nhầm lẫn, yêu cầu lên phòng 509.A1 để đối chiếu (đối với môn Đồ án, sinh viên mang theo đồ án, mô hình lên để so sánh) Đồ án kiến trúc dânContinue reading “ĐIỂM BLOCK 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018”

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28 (UPDATE ĐỀ ĐỒ ÁN)

Danh sách sinh viên Đề đồ án Tổng hợp Khu đất CAD Vị trí khu đất Nhiệm vụ thiết kế Đề đồ án 1 Vị trí khu đất Khu đất CAD Nhiệm vụ thiết kế Đề đồ án 2 Nhiệm vụ thiết kế Khu đất CAD Khu đất JPG Phiếu thông qua đồ án ChúcContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28 (UPDATE ĐỀ ĐỒ ÁN)”

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD58

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch bảo vệ đồ án Tổng hợp như sau: Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 01/11/201 Địa điểm và danh sách hội đồng Form đồ án tổng hợp. Lưu ý: Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 1 mô hình + 1 bộContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD58”

LỊCH HỌC VẼ GHI CHO 60KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học vẽ ghi như sau: Thời gian học: 01 tuần (bắt đầu từ 23/10/2017 đếm 29/10/2017) Thời gian học lý thuyết: 7h30 sáng thứ Hai, ngày 23/10/2017 (yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ) Địa điểm: P107.H1. Giảng viên phụContinue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI CHO 60KDNT”

ĐỀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 2, NĂM HỌC 2017-2018

TÊN ĐỒ ÁN: TRỤ SỞ PHƯỜNG. Nhiệm vụ thiết kế File CAD khu đất File jpg Phiếu thông đồ án Để nâng cao chất lượng đồ án, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc có quy định KHỐI LƯỢNG công việc sinh viên cần PHẢI thực hiện cho từng buổi thông qua đồContinue reading “ĐỀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 2, NĂM HỌC 2017-2018”

LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHO 60QH

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho 60QH 60QH1: Phòng 106.H1 60QH2: Phòng 105.H1 Thời gian: từ 8h00 đến 16h30, Chủ Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017 Yêu cầu của môn học: SV thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanhContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHO 60QH”

Lịch chấm đồ án 1 khóa 61KD-QH-NT

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức chấm đồ án dân dụng 1 của các lớp 61KD-QH-NT từ 8h00 sáng, thứ 7, ngày 14 tháng 10 năm 2017. Riêng hai lớp 61KDE và 61KDF chấm lúc 13h00 chiều cùng ngày. Các lớp chấm tại phòng học theo bảng dưới đây,Continue reading “Lịch chấm đồ án 1 khóa 61KD-QH-NT”