HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA CÁC GIẢNG VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NCKH 2017-2018

Để trợ giúp cho các bạn sinh viên trong quá trình làm Nghiên cứu khoa học, dưới đây là các hướng nghiên cứu chuyên sâu của các giảng viên trong bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc. Các bạn sinh viên có thể chủ động liên hệ với giảng viên trước để tìmContinue reading “HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA CÁC GIẢNG VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NCKH 2017-2018”