DANH SÁCH SV VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017-2018

DANH SÁCH SINH VIÊN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (bắt đầu từ tuần 06 -11/9/2017) PHIẾU THEO DÕI HƯỚNG DẪN HÀNG TUẦN (sinh viên in phiếu này hàng tuần khi đến làm việc với CBHD) TT Mã Sv Họ & Tên Lớp Số ĐT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1 2185357 Nguyễn Minh Đức 57KD3 0987772647 NguyễnContinue reading “DANH SÁCH SV VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017-2018”

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28 DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28 Môn/nhóm: 351616 – Đồ án dân dụng 1 nhóm LOPNV28 STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 1 3000860 Kaisone Bouthsingkhone 60KD6 Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 16/10/2017 29/12/2017 2 2047058 Bùi Ngọc CườngContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28”

CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 4 Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 12/9/2017 Địa điểm: P509.A1 Danh sách sinh viên: Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm NộiContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4”