THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD58, NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách sinh viên phân theo nhóm hướng dẫn. Kế hoạch thực hiện Nội dung thực tập: 1) Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng. 2) Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế vàContinue reading “THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD58, NĂM HỌC 2017-2018”

Advertisement

CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 KHÓA 61KD-QH-NT

Thời gian: Tuần 16 (từ 20-25/11/2017) Đối với các lớp 61KD1->5, QH,NT thời gian, địa điểm chấm trùng với thời gian học đồ án theo thời khóa biểu. Đối với các lớp KDE,F có hội đồng riêng. Xem chi tiết tại đây. Sinh viên chuẩn bị băng dính, que chỉ để căng bài Căn cứContinue reading “CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 KHÓA 61KD-QH-NT”