THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD58, NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách sinh viên phân theo nhóm hướng dẫn. Kế hoạch thực hiện Nội dung thực tập: 1) Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng. 2) Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế vàContinue reading “THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD58, NĂM HỌC 2017-2018”