LỊCH CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN 2 – NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo lịch chấm cuối kỳ đồ án 2 ĐỐI VỚI CÁC LỚP 61KD1-5, QH VÀ NT LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 61KD, QH, NT Chấm trực tiếp: 8h00, thứ Bảy, 06/01/2018 Thu bài: 9h00, thứ Bảy, 06/01/2018 tại P509 nhà A1 Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Địa điểm Nguyễn Đình Thi NgôContinue reading “LỊCH CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN 2 – NĂM HỌC 2017-2018”

Advertisement

CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 1 Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 26/12/2017 Địa điểm: P903.TN Danh sách sinh viên: Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm NộiContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017-2018”

Lịch thi khóa 61KD-QH

Lịch thi môn Lịch sử kiến trúc. LỚP Ngày thi PHÒNG TBĐ Số tiết CB trông thi Ghi chú 61KD1 21/12/2017 Thứ Năm P34.H2 7 3 Nguyễn Mạnh Trí Vũ Thị Ngọc Anh Thi vấn đáp 61KD2 P33.H2 7 3 Trương Ngọc Lân Nguyễn Ngọc Hương Thi vấn đáp 61KD3 P26.H2 7 3 Nguyễn TrườngContinue reading “Lịch thi khóa 61KD-QH”