LỊCH CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN 2 – NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo lịch chấm cuối kỳ đồ án 2

ĐỐI VỚI CÁC LỚP 61KD1-5, QH VÀ NT

LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 61KD, QH, NT
Chấm trực tiếp: 8h00, thứ Bảy, 06/01/2018
Thu bài: 9h00, thứ Bảy, 06/01/2018 tại P509 nhà A1
Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Địa điểm
Nguyễn Đình Thi
Ngô Việt Anh
61KD1 Nguyễn Đình Thi chấm trực tiếp

P105.H1

 

Trương Ngọc Lân
Nguyễn Ngọc Hương
61KD2 Trương Ngọc Lân chấm trực tiếp

P106.H1

Nguyễn Toàn Thắng
Nguyễn Hồng Hương
61KD3 Nguyễn Hồng Hương chấm trực tiếp

P107.H1

Nguyễn Mạnh Trí
Lương Thị Hiền
61KD4 Nguyễn Mạnh Trí chấm trực tiếp

P108.H1

Vũ Thị Ngọc Anh
Nguyễn Trường Giang
61KD5 Vũ Thị Ngọc Anh chấm trực tiếp

P109.H1

Trương Ngọc Lân
Nguyễn Trường Giang
Ngô Việt Anh
Nguyễn Ngọc Hương
61KDNT Trương Ngọc Lân Thu bài
Nguyễn Tất Thắng
Nguyễn Sĩ Quế
Nguyễn Trường Giang
61QH1 Nguyễn Trường Giang Thu bài
Đỗ Trọng Hưng
Nguyễn Toàn Thắng
Lương Thị Hiền
61QH2 Nguyễn Toàn Thắng Thu bài

ĐỐI VỚI LỚP 61KDE,F: Thời gian 13h00, thứ Bảy, ngày 06/01/2018

Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng. Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ.

Danh sách Hội đồng xem tại đây

Advertisement

Bảo tàng GUGENHEIM, một cuộc cách mạng Mỹ.

This slideshow requires JavaScript.

“Tôi cần một chiến binh, một người yêu không gian, một người sáng tạo, một người thử nghiệm và một con người khôn ngoan”

(Từ lá thư của Hilla von Rebay tới Frank Lloyd Wright tháng 6 năm 1943)

Continue reading “Bảo tàng GUGENHEIM, một cuộc cách mạng Mỹ.”

CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 1

Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 26/12/2017

Địa điểm: P903.TN

Danh sách sinh viên:

Quy cách trình bày bản vẽ A0

Nội dung chấm:

  • Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm
  • Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…6.0 điểm
  • Nôi dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng. 1.0 điểm
  • Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
  • Mô hình: 1.0 điểm

Sinh viên cần in tối thiểu 08  bản A0 để trình bày, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuê bảng, băng dính để dán bài và que chỉ để thuyết trình.

Nộp cho thư ký hội đồng đầy đủ những giấy tờ sau (nếu không đủ giấy tờ không được bảo vệ sơ khảo).

Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án, thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 trước ngày bảo vệ chính thức 1 ngày.

Mọi chi tiết, sinh viên  lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Lịch thi khóa 61KD-QH

Lịch thi môn Lịch sử kiến trúc.

LỚP Ngày thi PHÒNG TBĐ Số tiết CB trông thi Ghi chú
61KD1 21/12/2017
Thứ Năm
P34.H2 7 3 Nguyễn Mạnh Trí
Vũ Thị Ngọc Anh
Thi vấn đáp
61KD2 P33.H2 7 3 Trương Ngọc Lân
Nguyễn Ngọc Hương
Thi vấn đáp
61KD3 P26.H2 7 3 Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hồng Hương
61KD4 P32.H2 7 3 Ngô Việt Anh
Lương Thị Hiền
61KD5 P26.H2 10 3 Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hồng Hương
61KDE P32.H2 10 3 Ngô Việt Anh
Lương Thị Hiền
61KDF P33.H2 10 3 Trương Ngọc Lân
Bùi Thị Dịu

Tài liệu ôn tập lớp 61KD1-61KD2:

Danh sách các công trình trong phạm vi thi vấn đáp của lớp 61KD1 và 61KD2 download tại đây.

Danh sách các tài liệu cần đọc.

  • Đặng Thái Hoàng, Toàn cảnh các trào lưu và tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010, trang 3-70, nhà xuất bản Mỹ thuật, 2017
  • Phan Cẩm Thượng, Văn minh vật chất của người Việt, trang 451-494, nhà xuất bản Tri thức, Hà nội, 2011
  • Nguyễn Đình Toàn, Kiến trúc Việt Nam qua các triều đại, nhà xuất bản Xây dựng, 2002
  • Đặng Thái Hoàng, Kiến trúc thế kỉ 20, nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1999.

Lịch thi môn Cơ sở tạo hình – Lý thuyết sáng tác kiến trúc.

LỚP Ngày thi PHÒNG TBĐ Số tiết CB trông thi GHI CHÚ
61QH1 20/12/2017
Thứ Tư
P26.H2 1 3 Trương Ngọc Lân
Nguyễn Hồng Hương
61QH2 P26.H2 1 3 Nguyễn Mạnh Trí
Ngô Việt Anh

Chúc các bạn ôn tập tốt!