KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 02/3/2018 (Riêng nhóm thầy Trương Ngọc Lân kiểm tra lúc 9h30) Địa điểm: P509.A1 Nội dung kiểm tra: – Phân tích, đánh giá hiện trạng (2d) – Phân tích ý tưởng thiết kế (3d) – Tổng mặt bằng công trình (2d) – Các mặt bằng công trình (3d) – ĐăngContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018”

Advertisement