DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐA1, 2 LOPNV20

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV20 Môn/nhóm: 351616 – Đồ án dân dụng 1 nhóm LOPNV20 STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 1 2172457 Nguyễn Thanh Bình 57QH Nguyễn Trường Giang Tuần 11 (26/2/2018) Kết thúc tuần 18 (16/4/2018) Nộp bài tuần 19 vào 15h00,Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐA1, 2 LOPNV20”

Advertisement

THÔNG BÁO ĐIỂM BLOCK 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, bộ môn thông báo điểm lên website trước khi gửi Phòng đào tạo. Sinh viên nào thắc mắc về điểm, mời lên phòng 509.A1 để được giải đáp. Đối với môn đồ án 2, sinh viên thắc mắc điểm mang theo phiếu thông đồ án, đồ án, mô hình để đượcContinue reading “THÔNG BÁO ĐIỂM BLOCK 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018”

CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 19/01/2018 Địa điểm: Phòng 509.A1. Nội dung chấm: Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (5 điểm) Bản đồ vị trí (2 điểm) Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm) Danh sách chấm xem tại đây Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

ĐIỂM THỰC TẬP CBKT KD58

Để tránh sai sót, bộ môn công bố điểm trên website trước khi gửi xuống Phòng đào tạo. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót, lên phòng 509.A1 để được giải đáp. 10h00 ngày 03/01/2018, Bộ môn sẽ gửi điểm để Phòng đào tạo kịp xét tốt nghiệp. Vì thời gian khôngContinue reading “ĐIỂM THỰC TẬP CBKT KD58”