DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19

Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp LOPNV19 STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 1 2109058 Mai Ngọc Quân 58KD8 Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 Làm việc chiều thứ 3 hàng tuần từ 15h tại 509A1 Tuần 31 05/03/2018 Tuần 39 30/4/2018 (kế hoạchContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19”

Advertisement