KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 02/3/2018 (Riêng nhóm thầy Trương Ngọc Lân kiểm tra lúc 9h30)
Địa điểm: P509.A1
Nội dung kiểm tra:
– Phân tích, đánh giá hiện trạng (2d)
– Phân tích ý tưởng thiết kế (3d)
– Tổng mặt bằng công trình (2d)
– Các mặt bằng công trình (3d)
– Đăng ký phần kỹ thuật: Nội thất, cảnh quan, vật lý kiến trúc. Sinh viên đăng ký phần Kỹ thuật là Nội thất thì giáo viên hướng dẫn phần kiến trúc kiêm hướng dẫn phần Nội thất. Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật là Cảnh quan, Vật lý kiến trúc xem thông tin cán bộ hướng dẫn ở khoa Kiến trúc.
Lưu ý:
– Tất cả tài liệu, bài mang đi kiểm tra phải được sự thông qua và phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn. Nếu không sẽ không được chấm.
– Sinh viên thay đổi tên đề tài báo luôn với cán bộ kiểm tra để sửa trực tiếp vào phiếu kiểm tra tiến độ.
Danh sách 
TT MSSV HỌ TÊN LỚP CBHD CBKT
1 2103958 Trần Ngọc Anh 58KDF PGS.TS Nguyễn Đình Thi
0917169929
Đỗ Trọng Chung
2 2018658 Đỗ Quang Hồng 58KD4
3 2021558 Đỗ Hoành Chung 58KD1
4 2019058 Nguyễn Xuân Nam 58KD5
5 2195858 Nguyễn Ninh Giang 58KD8
6 2051858 Bùi Thanh Tùng 58KD7 TS Trần Quốc Bảo
0903255640
7 2158758 Lê Đình 58KDF
8 2202758 Đỗ Tú Phương 58KD6
9 2209058 Phan Viết Duy 58KD6 TS Nguyễn Tất Thắng
0903408306
Nguyễn Toàn Thắng
10 2203858 Nguyễn Huy Linh 58KD5
11 2000358 Nguyễn Hoàng Nam 58KD6
12 2041458 Nguyễn Quang Chiến 58KDE TS Đỗ Trọng Chung
0916636999
13 2233057 Trần Phú Cường 57KDF
14 2017258 Đào Văn Thiều 58KD7
15 2021358 Dương Văn Thành 58KD3
16 2101456 Đinh Vũ Thành 56KD3
17 2057058 Hoàng Minh Tuấn 58KD1
18 2004458 Lê Chí Đạt 58KDE KTS Đỗ Trọng Hưng
0913224693
Trương Ngọc Lân
(kiểm tra lúc 9h30)
19 2019458 Lưu Ngọc Hiếu 58KD7
20 2042058 Trần Hữu Toại 58KD1
21 2003058 Vũ Anh Quân 58KD8
22 2039758 Nguyễn Thị Kim Dung 58KD2
23 2111755 Trịnh Thị Thắm 55KD5
24 2120955 Chu Đại Dương 55KD3 KTS Nguyễn Toàn Thắng
0903229908
25 2211357 Trương Thị Mai Phương 57KD1
26 2171357 Tạ Minh Đức 57KD6 Nguyễn Mạnh Trí
27 2039158 Nguyễn Thanh Khiên 58KD5
28 2053358 Nguyễn Quang Lập 58KD8
29 2156157 Trần Ngọc Duy 57KD6
30 2006958 Trần Minh Dũng 58KDE ThS Trương Ngọc Lân
0912101142
31 2041558 Vũ Thành Long 58KD1
32 2046158 Phạm Phương Mai 58KD2
33 2204958 Bùi Ngọc Kiều 58KD3
34 2167957 Nguyễn Thị Phương 57KD6
35 2023358 Hà Văn Kiên 58KD7 ThS Nguyễn Hồng Hương Lương Thị Hiền
36 2051258 Lý Huy Thành 58KD4
37 2090158 Đoàn Đức Duy 58KDE ThS Nguyễn Mạnh Trí
0903451088
38 2016958 Trần Hồng Liêm 58KD2
39 2014058 Nguyễn Tuấn Anh 58KD3
40 2208958 Phan Thanh Tùng 58KD1
41 2190958 Nguyễn Thị Hồng Minh 58KD1
42 2022258 Phí Thị Linh Trang 58KD6 ThS  Nguyễn Trường Giang Vũ Thị Ngọc Anh
43 2022458 Nguyễn Quang Trường 58KD6
44 2001558 Tô Bảo Long 58KD6 KTS Lê Hồng Dân
0979819806
45 2018258 Nguyễn Thị Thúy 58KD6
46 2001158 Nguyễn Hồng Quân 58KD1
47 2043858 Phạm Thị Thu 58KD4 ThS Lương Thị Hiền
01682405968
Nguyễn Trường Giang
48 2019758 Chung Thị Thanh Tâm 58KD1
49 2053658 Nguyễn Thị Hương Giang 58KD1 ThS Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
50 2017358 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 58KD6

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: