DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19

Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp LOPNV19

STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2109058 Mai Ngọc Quân 58KD8 Nguyễn Mạnh Trí
0903451088

Làm việc chiều thứ 3 hàng tuần từ 15h tại 509A1

Tuần 31
05/03/2018

Tuần 39
30/4/2018
(kế hoạch bảo vệ sẽ thông báo sau)
2 2071256 Bùi Ngọc Quý 56KD4
3 2213356 Lê Văn Quyết 56KD4
4 2043558 Lương Công Quyết 58KD5
5 2004957 Phạm Hồng Sơn 57KD4
6 2042056 Nguyễn Thuận Thái 56KD3
7 2174358 Trần Thị Thanh 58KD5
8 2028358 Dương Văn Thảo 58KD2
9 2130856 Vũ Thị The 56KD4
10 2147958 Nguyễn Văn Thức 58KD7 Trương Ngọc Lân
0912101142
11 2119657 Nguyễn Văn Tiệp 57KD4
12 2164458 Trần Thị Thu 58KD7
13 2031258 Chu Thị Minh Trang 58KDE
14 2164758 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 58KD5
15 2014658 Vương Văn Trung 58KD8
16 2007758 Bùi Anh 58KD2
17 2124558 Phạm Thanh 58KD7
18 2097458 Dương Thị Cẩm Vân 58KD6

Chúc các bạn làm bài tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: