LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1

Yêu cầu của môn học: SV thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanh trong vòng 1 ngày. Thể hiện màu hoàn toàn bằng tay, chất liệu thể hiện tùy chọn trên 01 tờ giấy A1 chuẩn, có thể làm mô hình đơn giản nhưng không được gắn lên bản vẽ. Khối lượng bản vẽContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1”