KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 – NĂM HỌC 2017-2018

TT MÃ SV HỌ & TÊN LỚP CÁN BỘ HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2121158 Đoàn Hoàng Nam 58KD1 PGS.TS Nguyễn Đình Thi 0917169929 Làm việc 8h30 thứ 5 hàng tuần tại P509.A1 2 2003858 Vũ Duy Anh 58KD7 3 2156058 Đàm Tất Đạt 58KD3 4 2001358 Nguyễn Đăng Chiến 58KD4 TS Đỗ Trọng ChungContinue reading “KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 – NĂM HỌC 2017-2018”