CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 09/05/2018

Danh sách sinh viên và hội đồng:

Form đồ án tốt nghiệp

Nội dung chấm:

 • Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm
 • Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…6.0 điểm
 • Nôi dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng. 1.0 điểm
 • Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
 • Mô hình: tối đa 1.0 điểm

Sinh viên cần in tối thiểu 08  bản A0 để trình bày, 01 bản vẽ A3, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuê bảng, băng dính để dán bài và que chỉ để thuyết trình.

Nộp cho thư ký hội đồng đầy đủ những giấy tờ sau (nếu không đủ giấy tờ không được bảo vệ sơ khảo).

Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án, thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 trước ngày bảo vệ chính thức 1 ngày.

Mọi chi tiết, sinh viên  lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Advertisements

LỊCH BẢO VỆ ĐATH LỚP NV19

 

Lưu ý:

 • Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 01 mô hình (không bắt buộc) + 01 bộ bản vẽ in A3
 • Mô hình tối đa 01 điểm
 • Bản vẽ mang đi bảo vệ phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn vào từng trang (nếu không sẽ không được bảo vệ)
 • Sinh viên nộp lại Phiếu thông qua đồ án có chữ kí của giáo viên cho thư ký hội đồng (bắt buộc). Nếu không sẽ không được bảo vệ.
 • Bộ bản vẽ khổ A3 sẽ dùng để lưu và hậu kiểm tại bộ môn
 • Sinh viên chủ động thuê bảng để căng đồ án, que chỉ và bút laser

Danh sách:

STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Số buổi làm việc
1 2109058 Mai Ngọc Quân 58KD8 3
2 2042056 Nguyễn Thuận Thái 56KD3 5
3 2028358 Dương Văn Thạo 58KD2 3
4 2130856 Vũ Thị The 56KD4 1
5 2071256 Bùi Ngọc Quý 56KD4 2
6 2043558 Lương Công Quyết 58KD5 1
7 2174358 Trần Thị Thanh 58KD5 2
8 2119657 Nguyễn Văn Tiệp 57KD4 3
9 2031258 Chu Thị Minh Trang 58KDE 1
10 2164758 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 58KD5 4
11 2014658 Vương Văn Trung 58KD8 3
12 2097458 Dương Thị Cẩm Vân 58KD6 3