ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, điểm của sinh viên được post lên website Bộ môn trước khi gửi Phòng Đào tạo, sinh viên đối chiếu nếu có sai sót lên P509.A1 kiểm tra lại. Những lớp có điểm, lớp trưởng lên P509.A1 lấy bài. I. VẼ GHI 61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH2,Continue reading “ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018”

DANH SÁCH SINH VIÊN, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2, ĐATH – HỌC KỲ 3

I. ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1. STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Giáo viên hướng dẫn Thời gian học 1 2040859 Nguyễn Tuấn Anh 59KD1 Nguyễn Trường Giang 0988858095 * Bắt đầu: 07/05/2018 * Kết thúc: 22/06/2018 * Nộp bài: 15h00, thứ Sáu ngày 29/06/2018 tại P509.A1 2 2004361 Lại Ngọc ChuẩnContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2, ĐATH – HỌC KỲ 3”