DANH SÁCH SINH VIÊN, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2, ĐATH – HỌC KỲ 3

I. ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1.

STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Giáo viên hướng dẫn Thời gian học
1 2040859 Nguyễn Tuấn Anh 59KD1 Nguyễn Trường Giang
0988858095
* Bắt đầu: 07/05/2018
* Kết thúc: 22/06/2018
* Nộp bài: 15h00, thứ Sáu
ngày 29/06/2018
tại P509.A1
2 2004361 Lại Ngọc Chuẩn 61KD5
3 2098859 Lê Đăng Tùng 59QH1
4 2007658 Lại Vĩ Đại 58QH2
5 2004960 Trần Minh Đạt 60KDNT
6 2017961 Nguyễn Duy Khánh 61KD5
7 2018359 Nguyễn Duy Khánh 59QH2 Ngô Việt Anh
0985888238
8 2005860 Dương Đình Mạnh 60KD2
9 2033860 Vũ Quang Minh 60KD2
10 2027561 Trần Văn Phúc 61KD2
11 2005160 Lê Hải Sơn 60KDNT
12 2031561 Trịnh Xuân Thái 61KD2
13 2014559 Nguyễn Tiến Thành 59KD4 Nguyễn Ngọc Hương
01259711111
14 2039859 Chu Minh Tiến 59QH1
15 3000860 Kaisone Bouthsingkhone 60KD6
16 2087058 Nguyễn Danh Tuyên 58KD5
17 2162256 Mai Tuấn Vũ 56KD2

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất làm đồ án

II. ĐỒ ÁN 2.

STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Giáo viên hướng dẫn Thời gian học
1 2172457 Nguyễn Thanh Bình 57QH Trần Giang Nam
0942236384
* Bắt đầu: 07/05/2018
* Kết thúc: 22/06/2018
* Nộp bài: 15h00, thứ Sáu
ngày 29/06/2018
tại P509.A1
2 2101858 Nguyễn Văn Chiến 58QH2
3 2002560 Trần Quang Huy 60KD3
4 2045961 Nguyễn Ngọc Thanh Hưng 61QH1
5 2017961 Nguyễn Duy Khánh 61KD5
6 2093559 Chu Đình Kiên 59KDNT
7 2005860 Dương Đình Mạnh 60KD2 Lương Thị Hiền
01682405968
8 2089059 Lê Quí Nam 59KD6
9 2027561 Trần Văn Phúc 61KD2
10 2186158 Vũ Ngọc Sơn 58KD1
11 2049061 Phạm Khắc Thế 61QH2
12 2003060 Nguyễn Hà Trang 60KDF
13 2098859 Lê Đăng Tùng 59QH1 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
14 2015659 Nguyễn Thanh Tùng 59KD5
15 2062157 Trương Đức Tùng 57KD3
16 2087058 Nguyễn Danh Tuyên 58KD5
17 2049358 Trần Doãn Yên 58KD7

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất làm đồ án

III. ĐỒ ÁN TỔNG HỢP.

STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2139758 Nguyễn Đức Anh 58KD2 Nguyễn Mạnh Trí
0903451088Làm việc sáng thứ 3 hàng tuần từ 9h tại phòng 509A1.
Tuần 41 (14/5/2018) Tuần 47 (25/6/2018)
Lịch bảo vệ đồ án,bộ môn sẽ thông báo trên website
2 2021858 Nguyễn Công Chiến 58KD1
3 2025454 Trịnh Hữu Công 54KD6
4 2055458 Nguyễn Công Dương 58KD6
5 2047654 Phan Minh Đạt 54KD2
6 2204957 Vũ Văn Định 57KD2
7 2206556 Bùi Thế Hùng 56KD5
8 2017158 Đồng Văn Khoa 58KD1 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
9 2080658 Nguyễn Thị Thùy Linh 58KDE
10 2033358 Hoàng Thành Nhân 58KDE
11 2004957 Phạm Hồng Sơn 57KD4
12 2130856 Vũ Thị The 56KD4
13 2172057 Phạm Thái Tuấn 57KD2
14 2091458 Nguyễn Văn Tùng 58KD2

Chúc các bạn làm bài tốt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: