DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG DA1,2, DATH

Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc.

  • Nhóm thầy Nguyễn Mạnh Trí làm việc vào 10h30 sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng 509A1.
  • Nhóm cô Nguyễn Ngọc Hương làm việc vào 14h00 chiều thứ 5 hàng tuần tại phòng 509A1.
  • Nhóm thầy Trần Giang Nam làm việc 14h30 chiều thứ 3 hàng tuần tại 509.A1

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 1.

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2

Nhiệm vụ thiết kế đồ án Tổng hợp

Sinh viên in phiếu thông đồ án đến xin chữ ký của GVHD trong mỗi tuần làm việc.

Chúc các bạn đạt điểm cao!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: