DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc.

Nhóm sinh viên do thầy Đỗ Trọng Chung hướng dẫn làm việc vào 14h00 chiều thứ Sáu hàng tuần.

Thời gian bắt đầu: Từ 11/3/2019.

Kế hoạch làm việc

Advertisement