LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 62

Thời gian: 02 tuần từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 07/4/2019 Học lý thuyết: Thứ Hai, ngày 25/3/2019 Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 29/3/2019. Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 08/04/2019. Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm, mỗi lớp tối đa 03Continue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 62”