KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐATN ĐỢT 3

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 28/3/2019 Địa điểm: P509.A1. Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án (bao gồm phần kiến trúc + phần kỹ thuật). Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 29/4/2019 sinh viên thể hiện đồ án tại nhà. Form ĐATN  Thông tin về Bảo vệ sơContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐATN ĐỢT 3”