HOẠT ĐỘNG NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Để giúp sinh viên có định hướng nghiên cứu khoa học, bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc gửi một số hướng nghiên cứu của giảng viên trong bộ môn. Sinh viên đăng ký NCKH liên lạc với GVHD để được trợ giúp. Thông báo Hướng nghiên cứu của giảng viên Bộ môn MẫuContinue reading “HOẠT ĐỘNG NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020”

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020

Danh sách sinh viên Đồ án tốt nghiệp đợt 1 Kế hoạch thực hiện Phiếu theo dõi hướng dẫn Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến xin chữ ký của GVHD trong mỗi tuần làm việc. KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 27/9/2019 Địa điểm: P509.A1 NộiContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020”