QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI ẤN ĐỘ

Chúng ta đã hơn một lần nhắc đến sự kì vĩ của kiến trúc Cổ đại và Trung đại Ấn độ, với đặc chất “cộng sinh đa nguyên”, với những “cội nguồn của linh cảm” từ Stysa ở Sanchi đến đền đài ở Kharujaho, đến lăng TajMahal… bản đồ kiến trúc truyền thống của ẤnContinue reading “QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI ẤN ĐỘ”