CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG BẢO TÀNG ORDRUPGAARD

Vị trí Bảo tàng Nghệ thuật Ordrupgaard nằm gần Jægersborg Dyrehave ở Charlottenlund, đường 110 Vilvordevej, một khu vực ngoại ô phía bắc Copenhagen, Đan Mạch. Bảo tàng đang lưu giữ một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất của nghệ thuật Đan Mạch và Pháp của thế kỷ XIX và đầu thế kỷContinue reading “CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG BẢO TÀNG ORDRUPGAARD”

LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 – KD63

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12/10/2019. Sinh viên mang mô hình đi chấm (nếu có). Lịch chấm đồ án các lớp Hội đồng lớp 63KDE Hội đồng lớp 63KDF Đối với các lớp chấm trực tiếp: Bắt đầu từ 8h00, 63KD1,2,3,4,6 chấm theo hình thức trải bài lên bàn. Sinh viên ghim phiếu thông đồContinue reading “LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 – KD63”