CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG BẢO TÀNG ORDRUPGAARD

Vị trí

Bảo tàng Nghệ thuật Ordrupgaard nằm gần Jægersborg Dyrehave ở Charlottenlund, đường 110 Vilvordevej, một khu vực ngoại ô phía bắc Copenhagen, Đan Mạch. Bảo tàng đang lưu giữ một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất của nghệ thuật Đan Mạch và Pháp của thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX ở Bắc Âu.

Continue reading “CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG BẢO TÀNG ORDRUPGAARD”
Advertisement

LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 – KD63

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12/10/2019.

Sinh viên mang mô hình đi chấm (nếu có).

Lịch chấm đồ án các lớp

Hội đồng lớp 63KDE

Hội đồng lớp 63KDF

  • Đối với các lớp chấm trực tiếp: Bắt đầu từ 8h00, 63KD1,2,3,4,6 chấm theo hình thức trải bài lên bàn. Sinh viên ghim phiếu thông đồ án lên bài. (Bài nào không có phiếu thông đồ án thì không được chấm).
  • Đối với các lớp thu bài: Bắt đầu thu từ 8h00 đến 8h30 (nộp muộn không thu bài). Các lớp 63KD5, 63KDNT,QH1,QH2 lớp trưởng thu bài và mô hình lên nộp tại P509.A1. Ghim phiếu thông đồ án lên bài.
  • Đối với các lớp chấm theo hình thức hội đồng: Bắt đầu từ 13h30, lớp 63KDE,F. Sinh viên chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ để trình bày. Nộp phiếu thông đồ án cho thư ký hội đồng.
  • CHÚC CÁC BẠN ĐẠT ĐIỂM CAO!!!